Algemene Voorwaarden

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Crypto University EU biedt u een bron van informatie en educatie aan, al dan niet gratis. Dit is echter geen financieel advies en u beslist steeds zelf wat u met deze informatie doet. Doe steeds zelf onderzoek, zodat u een eigen mening kunt vormen en daarnaar kunt handelen. Wij zijn geen financiële adviseurs en bieden ook geen financieel advies aan.

Resultaten zijn niet gegarandeerd en kunnen uitzonderlijk zijn, alsook de variabelen die invloed uitoefenen op de resultaten zijn zo uitgebreid en soms oncontroleerbaar, dat er geen garanties kunnen zijn voor uw inkomen of verdiensten van eender welke vorm en op eender welk gebied. Waar er specifieke inkomenscijfers zijn gebruikt en toegekend aan een individu of bedrijf, deze personen of bedrijven hebben effectief dat bedrag verdiend. Elke getuigenis is het resultaat van persoonlijke ervaring of zijn gegeven door elk individu. Zoals bij elke onderneming, bestaat er steeds een risico om uw kapitaal te verliezen en er zijn geen garanties dat u geld zult verdienen.

Crypto University EU kan geen garantie bieden met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de consument.

Toegang tot het Ledengedeelte

Na aankoop van een Training, krijgt u toegang tot het Ledengedeelte van de Crypto University EU website. Dit is waar u op kunt inloggen om de respectievelijke training te bekijken. Toegang tot deze website is strikt persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden. De inhoud ervan is online te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.

Crypto University EU garandeert niet een bepaalde uptime van de website. Het Ledengedeelte, en dus de digitale inhoud ervan, kan daardoor voor korte periodes niet beschikbaar zijn. U heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website.

Bepaalde delen van de Trainingen kunnen links naar websites en bronnen van derden bevatten. De voorwaarden hiervan hangen dus af van die specifieke websites. Hierop heeft Crypto University EU geen invloed.

Intellectuele eigendommen

Crypto University EU is rechthebbende van alle door ons vervaardigde werken van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend werken die (digitaal) geleverd worden, tijdens de Seminars getoond of geleverd worden of die via de website te zien zijn. De consument mag daarom de werken van Crypto University EU niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypto University EU.

Crypto University EU verwijst soms naar externe bronnen. In deze gevallen gelden niet onze voorwaarden, maar deze van deze derden.

Alle ter beschikking gestelde lesmaterialen die door ons uitgegeven worden mogen door de consument niet openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden en niet gedeeld worden met derden.

Alle ter beschikking gestelde video’s, documenten, info en educatiemateriaal die blijven van Crypto University EU en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor uw persoonlijke educatie, zonder voorafgaande goedkeuring door ons.

Wij behouden het recht om bovenstaande voorwaarden te wijzigen of zaken toevoegen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien enige bepaling nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige bepaling vervangen worden door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Door zich te registreren bij Crypto University EU gaat u met deze bepalingen akkoord.

Privacybeleid

Crypto University EU respecteert de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en dragen er aldus zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Crypto University EU. U dient zich ervan bewust te zijn dat Crypto University EU niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar deze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden veilig opgeslagen.

Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven. Onder iedere mailing bevindt zich een link om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Klachten en geschillen

 Bij elk geschil is alleen de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.